top of page

עיצוב אריזה לסרט "דעתו של החייל" , יצירת פונט שיתאים לשיחזור הדו"חות הרבים בסרט , עיצוב פתיח ופוסטר

 הסרט היה מועמד למספר פרסים, ביניהם - עיצוב האומנותי הטוב ביותר - מטעם פורום היוצרים הדוקומנטרי

Screen Shot 2022-11-22 at 9.08.15.png
__2_SCROLL_04_AdobeExpress.gif

דעתו של החייל 

במאי - אסף בנית

מפיק - שחר בן-חור

מאז קום המדינה קראה הצנזורה הצבאית את מכתבי חיילי צה"ל באמתלה של שמירה על ביטחון שדה. אלא שבניגוד למה שנאמר לחיילים וללא ידיעתם, העתיקו אנשי היחידה חלקים מהמכתבים ושמרו אותם במאגר מיוחד כדי לנתח את דעותיהם ורגשותיהם בשורה של נושאים. הממצאים נערכו והוכנסו לדוח סודי בשם "דעתו של החייל", שסיפק הצצה נדירה למחשבותיהם של החיילים.

הסרט מציג גרסה שונה ואינטימית של הסיפור הישראלי כפי שהוא משתקף מהדו"ח, ומגלה מה בחרו שומרי הסוד לעשות עם מסקנותיו.

Screen Shot 2022-11-22 at 9.08.15.png
bottom of page